آپارتمان های کوچک باله در پاییز امسال بزرگ خواهند شد

یک دقیقه از مد روز بودن آپارتمان های باله می گذرد، اما امسال در حال بازگشت هستند. تفاوت این است که آنها زمانی با پپلوم و میدی صیقلی پوشیده می شدند و اکنون با باکسرها و لوازم جانبی مد روز جفت می شوند. برای اثبات این موضوع، پوشش هفته مد کپنهاگ ما را ببینید و با گرم شدن فصل بهار 2023 با Street Style Trend Tracker همراه باشید.

لباس آماده نیویورک، بهار 2020

عکس توسط فیل اوهمنبع